gercektarihimiz
9 Takipçi | 14 Takip
Kategorilerim

TARİHİ BELGESELLER

OSMANLI TARİHİ

Diğer İçeriklerim (680)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (9)
derintarih lezzetvadisi ygslys supersinemax tarihveders ptctikla urumeli fikri demir bilgehan27
31 12 2015

Lozan Heyeti İstanbul'da Nasıl Karşılandı?

Lozan Heyeti İstanbul'da Nasıl Karşılandı?
    Resim:Lozan Türk Heyeti
 
 

 

               İstanbul'da Mekatip-i İptidaiye Mu-allimleri Cemiyeti tarafından  bir- karşılama programı hazırlanmıştı. Bu program gereğince İsmet Paşa'yı Çatalca'da karşılamak üzere bir özel tren hazırlanmış ve bu trenle hareket etmeleri için 650 kişiye da-vetiye gönderilmişti. Her vagonuna Millî Mücadele'nin önemli şehir ve zaferlerinin  adının verildiği bu tren 9 Ağustos gece yarısı hareket etti.    Bundan önce de akşam saat dokuzda Hariciye Mümessili Adnan Bey ve arkadaşlarının bindiği ekspres İsmet Paşa'yı karşılamak üzere yola çıkmıştı. Karşılama töreni çok ciddiye alınıyordu. Bu konuda "Polis Mü-dür Vekili Vehbi, Merkez Kumandanı İsmail Hakkı, Jandarma Ku-mandanı Refet,  İstanbul Mümessilliğinden Macit Beyler içtima ederek İsmet Paşayı Sirkeci'de istikbal için yapılacak programı ihzar etmiş-lerdi. İsmet Paşa için Eminönünde bir tak-ı zafer  vücuda getirilmişti" Ayrıca izciler ve öğrenciler tarafından  da bir karşılama töreni hazırlan-mıştı.

0
0
0
Yorum Yaz