gercektarihimiz
9 Takipçi | 14 Takip
Kategorilerim

TARİHİ BELGESELLER

OSMANLI TARİHİ

Diğer İçeriklerim (680)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (9)
derintarih lezzetvadisi ygslys supersinemax tarihveders ptctikla urumeli fikri demir bilgehan27
31 12 2015

llk Osmanlı parası kimin zamanında bastırılmıştır?

lk Osmanlı parası kimin zamanında bastırılmıştır?

 
İlk Osmanlı parası kimin zamanında bastırılmıştır?
ilk osmanlı akçesi ile ilgili görsel sonucu
 
 Ortaçağ devletlerinde, para bastırmak bağım-sızlık alâmetlerinden bi-risi olarak değerlendirildiği için,ilk Osmanlı parasının kimin za-manında bastırıldığı tarihçiler ve nümizmatlar arasında önemli bir tartışma konusudur. İlk Os-manlı parası 1327 yılında Orhan Bey tarafından bastırılmış ola-rak bilinmekteydi. Bazı anonim Tevârih-i lî Osmanlar ve Hadidî Tarihi'nde Os-man Gazi'nin para bastırdığı yönünde bilgiler mevcuttu. Ancak bu para bulu-namamıştı. Nümiz-mat İbrahim Artuk, 1980 yılında Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Sempoz-yumu'na sunduğu bir tebliğle, bugün İstanbul Arkeoloji Müze-si'nde bulunan ilk Osmanlı pa-rasını ortaya çıkardı. Ancak bu paranın üzerinde tarih bulunma-maktadır. Muhtemelen XIV. yüzyılın başlarında, Anadolu'da Moğol hakimiyetinin sarsıntıya uğradığı yıllarda bastırılmış ola-bilir.

0
0
0
Yorum Yaz